Tác động của công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục với việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh

Đăng lúc: Thứ năm - 30/01/2020 04:12 - Người đăng bài viết: Hoàng Đình Tiến
Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cán bộ quản lí, giáo viên có những giải pháp thực hiện khác nhau. Một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh đối với người quản lí cơ sở giáo dục chính là chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục, đặc biệt là nội dung tích hợp lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tác giả bài viết này xin được chia sẻ với đồng nghiệp một vài kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh:
1. Nội dung của công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung chương trình giáo dục:
Chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình giáo dục vừa mang tính chất của việc chấp hành quy chế chuyên môn vừa là yếu tố quan trọng bảo đảm  cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Để chỉ đạo thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục cần thực hiện đầy đủ các nội dung sau:
1.1. Phân công giảng dạy, chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên hợp lí:
* Những yêu cầu của việc phân công giáo viên:
Phù hợp với năng lực và trình độ đào tạo.
Đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong thời gian nhất định. 
* Các hình thức phân công giáo viên:
Giáo viên chuyên dạy một khối lớp trong nhiều năm.
Giáo viên dạy mỗi năm một khối lớp kế tiếp nhau.
Giáo viên dạy mỗi năm một khối lớp không kế tiếp nhau.
* Tiêu chuẩn phân công giáo viên:
Căn cứ vào yêu cầu của việc dạy.
Căn cứ năng lực và sở trường của giáo viên.
Căn cứ thâm niên nghề nghiệp của giáo viên.
Căn cứ chuyên ngành đào tạo của giáo viên.
Căn cứ hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân của giáo viên.
* Các bước phân công giáo viên:
Bước 1: Hiệu trưởng thống nhất với phó hiệu trưởng về yêu cầu của việc phân công, chuẩn phân công (đạt hiệu quả cao nhất, bồi dưỡng rèn luyện được đội ngũ, đảm bảo giờ lao động, có thể tham gia các hoạt động khác…)
Bước 2: Hiệu trưởng phổ biến mục đích yêu cầu, chuẩn, dự kiến phương hướng phân công, quy trình phân công trong hội đồng sư phạm để giáo viên nghiên cứu và đăng kí nguyện vọng.
Bước 3: Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng dự kiến trước việc phân công, căn cứ vào thực lực đội ngũ và yêu cầu thực tế của nhà trường, nguyện vọng của giáo viên.
Bước 4: Thảo luận dự kiến phân công tại các tổ chuyên môn. Hướng dẫn các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận trong tổ, giải thích và thuyết phục giáo viên. Các tổ chuyên môn thông báo kết quả thảo luận. Hiệu trưởng điều chỉnh nếu có thay đổi.
Bước 5: Hiệu trưởng ra quyết định phân công. Bên cạnh việc phân công giảng dạy, hiệu trưởng cần kết hợp phân công các mặt hoạt động khác cho giáo viên để giáo viên biết rõ khối lượng công việc của mình. Sau tháng đầu tiên của năm học cần xem xét lại để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp hơn và nếu có sự thay đổi về đội ngũ giáo viên.
1.2. Xây dựng thời khóa biểu:
Việc xây dựng thời khóa biểu để thực hiện nội dung chương trình cần đảm bảo tính hợp lí khoa học theo đúng phân phối chương trình. Bên cạnh đó việc xây dựng thời khóa biểu cần căn cứ vào đặc điểm từng môn học, đặc điểm tâm lí, sự tập trung chú ý của học sinh để sắp xếp cho hợp lí. Các môn học tư duy logic, yêu cầu sự tập trung cao cần xếp vào đầu mỗi buổi học. Các môn học nghệ thuật, hoạt động thể chất hoặc các môn học không yêu cầu tư duy logic cao có thể xếp xuống cuối buổi học để tạo hứng thú cho học sinh, tránh sự mệt mỏi căng thẳng, mất tập trung với học sinh do đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh bậc trung học cơ sở chưa duy trì được độ tập trung chú ý trong thời gian dài.
Việc xây dựng thời khóa biểu cần linh hoạt và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của giáo viên giảng dạy để giáo viên có điều kiện thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy của mình. Những giáo viên có con nhỏ hoặc nhà ở cách xa trường không nên phân công giảng dạy vào tiết 1 và tiết 5 để giáo viên được chủ động trong việc sắp xếp thời gian cá nhân, không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
1.3. Xây dựng nội dung dạy học tự chọn phù hợp và tổ chức dạy học hai buổi/ngày.
Để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, ngay từ đầu năm học nhà trường cần tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh, phân loại trình độ học sinh để từ đó xây dựng nội dung chương trình dạy học chủ đề tự chọn hợp lí nhằm ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp.
Xây dựng nội dung dạy học buổi thứ 2 linh hoạt, tổ chức xen kẽ những buổi phụ đạo học sinh yếu kém với những buổi bồi dưỡng học sinh giỏi để vừa nâng cao được chất lượng giáo dục đại trà vừa nâng cao chất lượng giáo dục thành tích cao.
1.4. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục:
Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục cần được thực hiện thường xuyên và định kì.  Theo Điều 16 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần; vì vậy xen kẽ giữa các tuần sinh hoạt tổ chuyên đó nhà trường tổ chức kiểm tra định kì việc thực hiện mội dung chương trình giáo dục của tất cả cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Hoạt động kiểm tra định kì việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục này sẽ được tổ trưởng chuyên môn đánh giá trong buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ đồng thời chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện chương trình giáo dục từ đó đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.
Công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục cần được tiến hành thường xuyên để hạn chế tối đa việc vi phạm nội dung chương trình giáo dục.
1.5. Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung tích hợp lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để thực hiện tốt nội dung tích hợp lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Ban giám hiệu cần chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng phân phối chương trình có tích hợp sẵn nội dung, địa chỉ lồng ghép để đội ngũ giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài giảng, thực hiện một cách bài bản, khoa học. Bên cạnh đó Ban giám hiệu cần thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung tích hợp để kịp thời giám sát, tư vấn cho đội ngũ giáo viên tích hợp giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào bài giảng một cách tự nhiên, hiệu quả tránh gò bó, khiên cưỡng, giáo điều.
2. Ý nghĩa của việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục đặc biệt là nội dung tích hợp lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục mỗi giáo viên và toàn thể nhà trường đều chủ động trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy, học sinh chủ động trong hoạt động học, không bị dồn ép quá tải.
Trên cơ sở học sinh học tập tiếp thu bài học thuận lợi, học sinh có hứng thú học tập, chủ động dành thời gian tập trung cho việc học tránh việc học sinh có nhiều thời gian chơi bời mà nảy sinh những hành vi, thái độ lệch chuẩn.
Đặc biệt việc tích hợp nội dung, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các bài học giúp cho học sinh có các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống để vượt qua các cám dỗ, có cách ứng xử, giao tiếp phù hợp, hình thành thế giới quan, biết quý trọng các giá trị thẩm mĩ, tư tưởng, tình cảm trong sáng lành mạnh.
Thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục chính là tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được lĩnh hội, tiếp thu, thụ hưởng toàn bộ nội dung chương trình một cách khoa học và hợp lí, do đó học sinh có điều kiện tốt nhất để tu dưỡng phẩm chất đạo đức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.     
                                                                                                                                                                      
Tác giả bài viết: Trương Văn Hùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

:::Giới thiệu chung:::

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN - 19 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

     Trường THCS Thị Trấn tiền thân là Trường cấp II-III Tủa Chùa, được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ - UB ngày 21/08/2001 của UBND huyện Tủa Chùa. Trường đóng trên địa bàn Tổ dân phố Thắng Lợi II, Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên. Trải qua 19 năm hình thành,...